ABENA Light Einlagen mini plus 1A

ABENA Light Einlagen mini plus 1A

  • PZN: 13702399
  • von ABENA GmbH
  • Darreichungsform keine Angabe
ABENA Light Einlagen mini plus 1A
Größe 16 St
ABENA Light Einlagen mini plus 1A
PZN: 13702399
Anbieter: ABENA GmbH
Packungsgröße: 16 St
Monopräparat: Nein